top of page

INCOSE - Międzynarodowa Rada ds. Inżynierii Systemów

Inżynieria systemów

to interdyscyplinarna dziedzina inżynierii i zarządzania projektami inżynierskimi, która koncentruje się na projektowaniu, integrowaniu i zarządzaniu złożonymi systemami w ciągu całego cyklu ich życia. U podstaw inżynierii systemów leżą zasady myślenia systemowego.

Nadchodzące wydarzenia

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń

Chcesz zostać członkiem?

bottom of page