top of page

INCOSE - Międzynarodowa Rada ds. Inżynierii Systemów

Czym jest INCOSE?

INCOSE jest organizacją non-profit, której celem jest rozwój inżynierii systemów i podnoszenie rangi zawodu inżyniera systemów.

Początek INCOSE sięga roku 1989, w którym odbyła się konferencja zorganizowana przez General Dynamics na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, Kalifornia. Celem konferencji było omówienie problemu, którym był wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych inżynierów będących w stanie rozumieć cały system, a nie tylko określone jego dziedziny. Problem ten został szerzej omówiony w roku 1990 podczas konferencji zorganizowanej przez firmę Boeing w Battelle Conference Center (Seattle, Waszyngton). Wzięło w nim udział 30 delegatów, którzy przyjęli statut i stworzyli pierwsze komitety, których celem było rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii systemów. Początkowo funkcjonowały one pod nazwą NCOSE (Narodowa Rada ds. Inżynierii Systemów). W 1995 roku organizacja oficjalnie zmieniła nazwę na INCOSE ze względu na jej międzynarodową ekspansję. Od roku 1990 liczba członków INCOSE stale rośnie.

Historia INCOSE na świecie

INCOSE
Polska

Oddział działa od 2011 r.

Powstał z inspiracji prof. Bohdana W. Oppenheima.

Poznaj osoby kierujące INCOSE Polska

bottom of page