top of page

Członkostwo w Polskim oddziale INCOSE

Dowiedz się, co daje członkostwo i jak możesz zostać członkiem

Standing Meeting

Co daje członkostwo?

Korzyści wynikające z członkowstwa

  • Dostęp do bardzo bogatej bazy literatury branżowej i nagrań webinarów;

  • Prenumerata czasopisma Systems Engineering Journal;

  • Możliwość uzyskania certyfikatu Systems Engineering Professional;

  • Bycie częścią polskiej i światowej społeczności inżynierów systemowych;

  • Możliwość udziału w licznych webinarach i konferencjach offline oraz online.

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem, należy się zarejestrować przez stronę INCOSE.

Casual Business Meeting

Typy członkostwa

Zwykłe członkostwo indywidualne - 120$*

Specjaliści ds. inżynierii systemów z zakresu zarządzania korporacyjnego, rządowego i programowego, badań i rozwoju, nauki i inżynierii, rozwoju biznesu i wielu innych — zdobywają wiedzę techniczną, pracę w sieci, dostęp i wpływ dzięki indywidualnemu członkostwu. Z członkostwa w INCOSE mogą również skorzystać studenci, którzy chcą zostać inżynierami systemów lub poszerzają swoją wiedzę. Regularne składki członkowskie obejmują bezpłatny dostęp do publikacji INCOSE SE Journal i INSIGHT, a członkowie mogą kupować papierowe egzemplarze czasopism INSIGHT i Systems Engineering ze zniżką.

*Polska została uwzględniona w grupie państw o obniżonym parytecie siły nabywczej (Purchasing Power Parity - PPP) i skategoryzowana jako PPP 2 Band co wpływa na obniżenie opłaty członkowskiej. Więcej informacji.

Członkostwo dla seniorów - 90$

Członkowie indywidualni kwalifikują się do kategorii Senior, jeśli mają co najmniej 65 lat w momencie dołączania lub odnawiania członkostwa. Seniorzy otrzymują również 50% zniżki na rejestrację i inne opłaty programowe na Międzynarodowe Sympozjum oraz obniżoną opłatę rejestracyjną na Międzynarodowe Warsztaty. Członkostwo Senior obejmuje bezpłatny dostęp do publikacji INCOSE w SE Journal i INSIGHT.

Członkostwo dla studentów - 50$

Członkowie kwalifikują się do kategorii Student, jeśli są zapisani na uniwersytet lub college jako studenci studiów doktorskich, nie są zatrudnieni więcej niż 1/4 etatu poza uniwersytetem, na który są zapisani, a ich obciążenie kursem wynosi co najmniej 3/4 w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z definicją tej uczelni. Na przykład, jeśli liczba kursów w pełnym wymiarze godzin wynosi 4 w semestrze, student musi być zapisany na 3 lub więcej kursów, aby zakwalifikować się do stawki członkostwa studenckiego.

Przy ubieganiu się o certyfikat CSEP lub ESEP za każdy rok, w którym dana osoba była członkiem-studentem INCOSE, można zaliczyć tylko 3 miesiące doświadczenia zawodowego.

bottom of page